Español  
  Avís Legal | Política privacitat  
P. I. Casa Nova, Carrer Pedraforca, 35, 08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona · Tel. 93 877 25 72 - Fax 93 877 17 79 | Disseny web
 

Funcionant la Depuradora

 1. Realitzar un rentat i esbandit del filtre.

 2. Desinfectar l'aigua mitjançant una cloració de xoc:
  En piscines de gresite: Chloriklar,Chlorifix 60, o Triclor.
  En piscines de poliester o PVC: Chlorifix 60 o Diclor dissolt
  amb aigua.

 3. Ajusti el valor del PH entre 7,2 i 7,6.

 4. S'ha d'afegir l'hivernador, segons els m3 d'aigua de la
  seva piscina.
  - Dosificació orientativa: 5 lts. per cada 100 m3.

 5. Deixar en funcionament la depuració durant 5 hores, per aconseguir una bona barreja del producte.

 6. En cas de disposar de cobertor, pot passar a la seva col·locació.

 7. Rebaixi l'horari programat en unes dues hores diàries:
  - Orientativament entre 7 i 9 del matí.

 8. Col·loqui dues pastilles de clor concentrat de 500 grms. per cada 100 m3 al skimmer.

 9. En zones molt fredes, on habitualment es geli la superfície de la piscina s'haurà d'afegir les hores necessàries de filtració, orientant les boquilles de retorn cap a la superfície per provocar una corrent d'aigua.


Depuració parada
 1. Realitzar un rentat i esbandit del filtre.

 2. Desinfectar l'aigua mitjançant una cloració de xoc:
  En piscines de gresite: Chloriklar,Chlorifix 60 o Triclor.
  En piscines de poliester o PVC: Chlorifix 60 o Diclor dissolt amb aigua.

 3. Ajusti el valor del PH entre 7,2 i 7,6.

 4. S'ha d'afegir l' hivernador, segons els M3 d'aigua de la seva piscina.
  - Dosificació orientativa, 5 lts.per cada 100 M3.

 5. Deixar en funcionament la depuració durant 5 hores, per aconseguir una bona barreja del producte.

 6. Tanqui les vàlvules, buidi la bomba i el filtre, faci tot el necessari per protegir l'instal·lació.

 7. Col.loqui objectes flotants en la superfície, (Flotador pràctic: Garrafes de 5 lts. o similar plenes en part d'aigua.)

 8. En cas de que la depuradora estigués en un ambient humit, es aconsellable desmuntar la bomba per la seva protecció.

Notes En cas de que la seva piscina disposi d'equips adicionals, com dosificadors de clor, PH, etc. consulti el nostre departament tècnic.
Recordi que amb l'arribada de la primavera i en funció de què els dies s'allarguen i augmenten les temperatures, haurà d'augmentar el manteniment de la seva piscina fins arribar al control setmanal.

Indicador de clor durant l'hivern: als voltants de - 0.01 a 1
Indicador de clor temporada de bany: als voltants de - 1 a 2
Valor PH durant tot l'any: 7,2 a 7,6.
Alcalinitat durant tot l'any: 80 a 120.

Sr. Client: si ha de realitzar algun tipus de reparació o manteniment a la seva piscina que sigui necessari els nostres serveis professionals, no esperi que s’iniciï la temporada, evitarem col·lapses i vostè sortirà guanyant.

Consulti al nostre departament tècnic.

Aquesta informació és només orientativa, i pot variar en casos excepcionals climatològicament, etc. Pel que Gomez Costa S.L., no garantitza en certs casos el seu òptim resultat.