Política de Privacitat Piscines Bages

RESPONSABLE TRACTAMENT
GOMEZ COSTA, S.L. (PISCINES BAGES) - B60458254, amb domicili a P. I. Casa Nova, Carrer Pedraforca, 35, 08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona. Telèfon 938772572 i mail: info@piscinesbages.com

FINALITAT
La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder complir amb la nostra relació comercial, i realitzar la facturació del mateix.

LEGITIMACIÓ
La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de la relació comercial entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

DESTINATARIS
Mentre duri el tractament de les dades de l'interessa tGOMEZ COSTA, S.L. (PISCINES BAGES) no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.
En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d'encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l'interessat davant de tercers.

DRETS
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. L'exercici d'oposició al tractament de les seves dades per a l'enviament d'informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.
Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.